Wilma Pensioenfonds


logo_wilma

Vereniging Gepensioneerden Wilma Pensioenfonds

1. Doel van de Vereniging:
    a. het behartigen van de belangen van haar leden en van degenen die lid kunnen zijn.
    b. het in stand houden van de vereniging en het houden van periodiek overleg tussen
         de vereniging en directie van de naamloze vennootschap:                       
         Koninklijke BAM Groep nv, hierna te noemen BAM
    c. het bevorderen en in standhouden van contacten tussen leden van de vereniging    
3. Nieuwsbrieven en info via andere links:
     – Nieuwsbrief 2014-1  
     – Nieuwsbrief 2014-2
     – Nieuwsbrief 2018-1
     – Nieuwsbrief 2018-2
     – Nieuwsbrief 2019-1
     -Nieuws Brief 2022-1
     -VGWP Ledenwerving
     www.bpfbouw.nl
     – www.bam-gepensioneerden.nl  
     – www.gepensioneerden.nl nvog
4. Inschrijven als lid:
     Wilma collega’s die gepensioneerd zijn kunnen eveneens gepensioneerden collega’s
     informeren over het bestaan van deze vereniging en hoe zij kunnen zich  inschrijven
     als lid bij het secretariaat. De contributie is € 15,00 per jaar. 
5. Samenstelling van het bestuur :
     Voorzitter:                                                            
     Danker de Bruin   
     T: 06-51422000
     E: dankerdebruin@ziggo.nl 
     Leden:
     Ge Vermont     
     Gerard Böhmer
     Vertegenwoordiging in de Sociaal
     Economische Commissie van BAM: 
     Danker de Bruin en Gerard Böhmer

     Penningmeester:  
     Herman de Waal   
     Secretaris:
     Harm de Jong     
     Secretariaat:  
     A. Koenhein
     E: akoenhein@dewaalbeheer.nl
     T: 030-2661424

    Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het Secretariaat