Categoriearchief: Groningen

Groningen

Op 12 februari 1973 deelt de direktie van de Verenigde Bedrijven Wilma B.V. te Weert en Bouwbedrijf Knoop en Giezen B.V. te Groningen mee dat zij in principe bereid zijn tot een samengaan van beide bedrijven te komen. De vakorganisaties zijn van de onderhandelingen op de hoogte gesteld.
Wilma B.V. is een over het hele land, met uitzondering van de Noordelijke provincies werkend bouwconcern met een omzet van ca. fl. 370 miljoen en een personeelsbestand van 3.500 mensen. Bouwbedrijf Knoop en Giezen is een overwegend in de woningbouwsector in de Noordelijke provincies werkende onderneming met een omzet van ca. fl. 140 miljoen en telt ongeveer 1.000 personeelsleden. Aansluiting bij Wilma is voor Knoop en Giezen van belang met het oog op het veiligstellen van haar continuïteit, terwijl de overneming van het Groningse bedrijf voor Wilma aantrekkelijk is als aanvulling op haar werkterrein in geografisch opzicht. Wilma zal door deze overneming een concern worden met een omzet van ruim fl. 500 miljoen en is tevens met het per jaar in aanbouw nemen van 8.000 woningen de grootste woningbouwer van ons land.

Presentaties:

1939-2009 Wilma door de jaren heen met aanvulling

1960-1990 Meerdere projecten Wilma Groningen
1969 Knoop en Giezen Gietbouw systeem (beschrijving)
1969 Wilma II Gietbouw systeem
1970-1995 Enkele personeelsleden
1973 K&G gaat samen met Wilma

1973 Organisatie

 

1974 Wilhelmshaven Winkelcentrum Bremerstrasse

1977-1978 Tentoonstelling
1978-08-01 H.J. Wilgenhof wordt Technisch Directeur
1994 24 woningen Tankensven Roden

1978-1997 Wilma Groningen/Zwolle, enkele projectbladen

19xx Enschede HSB Helmerbroek
1980 Almelo 37 woningen
1980 Almelo 50 woningen
1980 Psychiatrische inrichting Smilde
1980 Laagbouw woningen Rolde en 1983 40 HAT eenheden Leeuwarden
1981 Wilma een ervaren en vertrouwde partner

1981-1985 Hunzehuys Groningen

1983 Hengelo 42 woningen
1984 Geschiedenis Prins Frederikkazerne

1984 Dames op de bouwplaats
1990 23 Woningen De Zwette Sneek 
1990 26 Woningen Tred Sneek

1992 270 Won Groningen Hoornsemeer
1994 24 woningen Tankensven Roden
1997 De Noordooster nr. 2

1998 Je moet je op tijd realiseren dat je ouder wordt (Joop Datema)
1999 Wilma Bouw Groningen bouwt Westerhaven
2002 Sluiting Wilma Groningen en Eindhoven

2002-09-06 Ontslag voor vijftig man bij BAMWilma – Cobouw